Gibson Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gibson Gông
—  Gông  —
Gibson County, Tennessee
Gibson Gông gì ôi-dé
Gibson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Gibson GôngMī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.