Glascock Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Glascock Gông
—  Gông  —
Glascock County, Georgia
Glascock Gông gì ôi-dé
Glascock Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Glascock GôngMī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.