Gloucester Gông (Virginia)

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gloucester Gông
—  Gông  —
Gloucester County, Virginia
Gloucester Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.co.gloucester.va.us

Gloucester GôngMī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.