Grays Harbor Gông (Washington)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Grays Harbor Gông
—  Gông  —
Grays Harbor County, Washington
Grays Harbor Gông gì ôi-dé
Grays Harbor Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Washington
Uōng-câng www.co.grays-harbor.wa.us

Grays Harbor Gông (Ĭng-ngṳ̄: Grays Harbor County) sê Mī-guók Washington gì siŏh ciáh gông.