Greenwood Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Greenwood Gông
—  Gông  —
Greenwood County, Kansas
Greenwood Gông gì ôi-dé
Greenwood Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng greenwoodcounty.org

Greenwood Gông (Ĭng-ngṳ̄: Greenwood County) sê Mī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.