Greenwood Gông (South Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Greenwood Gông
—  Gông  —
Greenwood County, South Carolina
Greenwood Gông gì ôi-dé
Greenwood Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.co.greenwood.sc.us

Greenwood Gông (Ĭng-ngṳ̄: Greenwood County) sê Mī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.