Gregorius Lĭk-huák

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gregorius Lĭk-huák, iâ hô̤ lā̤ gŭng-lĭk (公曆) hĕ̤k-ciā să̤-lĭk (西曆), sê É-dâi-lé nè̤ng Aloysius Lilius dó̤i Julius Lĭk-huák siŭ-gāi ī-hâiu, iù gáu-cŭng Gregorius 13-sié huák-buó gì siŏh cṳ̄ng lĭk-huák.