Grundy Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Grundy Gông
—  Gông  —
Grundy County, Illinois
Grundy Gông gì ôi-dé
Grundy Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Grundy Gông (Ĭng-ngṳ̄: Grundy County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.