跳至內容

Guŏng-sók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Guŏng-sók (光速) sê guŏng diŏh cĭng-kŭng dâi-dŏng giàng gì sók-dô. Guŏng-sók kĕk „c“ lì biēu-sê. Guŏng diŏh 1 miēu dâi-dŏng chă-bók-dŏ̤ â̤ giàng 299,792,458 gŭng-chióh, sê ṳ̄-dêu diē-sié có̤i ká̤ gì sók-dô.