Hèng-dăk Guók-cié Diêng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hèng-dăk Guók-cié Diêng-cṳ̄ (宏達國際電子), gāng-chĭng Hèng-dăk-diêng (宏達電) hĕ̤k-chiā HTC, sê siŏh ciáh diêng-cṳ̄ sāng-pīng gŭng-sĭ, cūng-buô găk Dài-uăng Sĭng-báe̤k Sĭng-dáing (新店).