Hò̤-ìu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hò̤-ìu

Hò̤-ìu (蠔油), siŏh-cṳ̄ng dièu-ê-lâiu, chiĕng gì diê ngò̤ gì.