跳至內容

Hùng-lìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hùng-lìng(雲林) kō̤-nèng sê:

  1. Hùng-lìng câng
  2. Hùng-lìng (gâing)
  3. Hùng-lìng-lī


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.