Hùng-lìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Hùng-lìng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "雲林", dók cē̤-nē̤.

Hùng-lìng-gâing (雲林縣) sê Dài-uăng dṳ̆ng-buô gì siŏh ciáh gâing.