Hāi-chiĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hāi-chiĕng (海鮮), bô hô̤ lō̤ hāi-ê (海味), sê cī â̤ siăh gì hāi-iòng dông-ŭk.