Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông  (喜), sê chék-cìng (七情) dài-dŏng gì siŏh cṳ̄ng gāng-cìng. Iâ kō̤-ī cī gék-siòng gì dâi-gé, dái-sìng-hī, gâe̤ng giék-huŏng ô găng-guó gì dâi-gé hĕ̤k-chiā nó̤h.