Hĭ-gĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hĭ-gĭ

Hĭ-gĭ (飛機) sê siŏh cṳ̄ng găk tiĕng lā̤ buŏi gì gău-tŭng gĕ̤ng-gê̤ṳ.

Gó-dā̤ iâ hô̤ lā̤ buŏi-sùng (飛船).