Hŏk huāng-éng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Hŏk huāng-éngnguòng-cṳ̄ hŏk cĭ-găng hĕ̤k-chiā nguòng-cṳ̄ hŏk gâe̤ng lĭk-cṳ̄ cĭ-găng cáuk-ê̤ṳng sāng-sĕng sĭng gì hŏk-só gì guó-tiàng.