Hŭ-ngék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hŭ-ngék (呼吸) sê sĕng-ŭk gì siŏh cṳ̄ng sĕng-lī dâi-siâ hiêng-chiông. Nè̤ng gâe̤ng buô-ṳ̄ dông-ŭk sê kĕk hié lì hŭ-ngék gì.