Hŭ-ngék

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Hŭ-ngék (呼吸) sê sĕng-ŭk gì siŏh cṳ̄ng sĕng-lī dâi-siâ hiêng-chiông. Nè̤ng gâe̤ng buô-ṳ̄ dông-ŭk sê kĕk hié lì hŭ-ngék gì.