HTML

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
HTML

HTML (ciòng-chĭng: HyperText Markup Language) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì cháung-gióng uōng-hiĕk gì ngṳ̄-ngiòng. 1982 nièng, iù Timothy Berners-Lee huák-mìng.