HTML

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
HTML

HTML (ciòng-chĭng: HyperText Markup Language) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì cháung-gióng uōng-hiĕk gì ngṳ̄-ngiòng. 1982 nièng, iù Timothy Berners-Lee huák-mìng.