Hale Gông (Alabama)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hale Gông
—  Gông  —
Hale County, Alabama
Hale Gông gì ôi-dé
Hale Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Alabama
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hale Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hale County) sê Mī-guók Alabama gì siŏh ciáh gông.