Hall Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Hall Gông
—  Gông  —
Hall County, Nebraska
Hall Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng www.hallcountyne.gov

Hall Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hall County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.