Hamilton Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hamilton Gông
—  Gông  —
Hamilton County, New York
Hamilton Gông gì ôi-dé
Hamilton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.hamiltoncounty.com

Hamilton Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hamilton County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.