Hampshire Gông (Massachusetts)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hampshire Gông
—  Gông  —
Hampshire County, Massachusetts
Hampshire Gông gì ôi-dé
Hampshire Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Massachusetts
Uōng-câng www.hampshirecog.org

Hampshire Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hampshire County) sê Mī-guók Massachusetts gì siŏh ciáh gông.