Hampshire Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hampshire Gông
—  Gông  —
Hampshire County, West Virginia
Hampshire Gông gì ôi-dé
Hampshire Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.hampshirecounty.wv.gov

Hampshire Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hampshire County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.