Hancock Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hancock Gông
—  Gông  —
Hancock County, Mississippi
Hancock Gông gì ôi-dé
Hancock Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hancock Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hancock County) sê Mī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.