Hancock Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hancock Gông
—  Gông  —
Hancock County, West Virginia
Hancock Gông gì ôi-dé
Hancock Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.hancockcountywv.org

Hancock Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hancock County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.