Hanson Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hanson Gông
—  Gông  —
Hanson County, South Dakota
Hanson Gông gì ôi-dé
Hanson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hanson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hanson County) sê Mī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.