Haralson Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Haralson Gông
—  Gông  —
Haralson County, Georgia
Haralson Gông gì ôi-dé
Haralson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Haralson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Haralson County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.