Harlan Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Harlan Gông
—  Gông  —
Harlan County, Nebraska
Harlan Gông gì ôi-dé
Harlan Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Harlan Gông (Ĭng-ngṳ̄: Harlan County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.