Hartford Gông (Connecticut)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hartford Gông
—  Gông  —
Hartford County, Connecticut
Hartford Gông gì ôi-dé
Hartford Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Connecticut
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hartford Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hartford County) sê Mī-guók Connecticut gì siŏh ciáh gông.