Hempstead Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hempstead Gông
—  Gông  —
Hempstead County, Arkansas
Hempstead Gông gì ôi-dé
Hempstead Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hempstead Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hempstead County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.