Henry Gông (Indiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Henry Gông
—  Gông  —
Henry County, Indiana
Henry Gông gì ôi-dé
Henry Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Indiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Henry Gông (Ĭng-ngṳ̄: Henry County) sê Mī-guók Indiana gì siŏh ciáh gông.