Herkimer Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Herkimer Gông
—  Gông  —
Herkimer County, New York
Herkimer Gông gì ôi-dé
Herkimer Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.herkimercounty.org

Herkimer Gông (Ĭng-ngṳ̄: Herkimer County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.