Hié-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hié-huòng (戲園), sê biēu-iēng hié-kiŏk gì sū-câi[1]:135.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.