跳至內容

Hiŏng-gē̤ng Sé-duâi-tiĕng-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hiŏng-gē̤ng Sé-duâi-tiĕng-uòng (香港四大天王) sê diŏh Hiŏng-gē̤ng 1990 nièng-dâi có̤i ké̤ṳk nè̤ng dṳ̆ng-é gì sé ciáh gŏ̤-chiū: Diŏng Hŏk-iū (張學友), Guóh Hô-siàng (郭富城), Là̤ Mìng (黎明) gâe̤ng Làu Dáik-huà (劉德華).