Hiŏng Êu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hiŏng Êu.

Hiŏng Êu (香鼬, Ĭng-ngṳ̄ : Mountain weasel, Hŏk-miàng: Mustela altaica), sê Buô-ṳ̄ dông-ŭk Siăh-nṳ̆k-mŭk Êu-kuŏ gì siŏh chṳ̆ng.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭng-buó[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bō̤-hô hiêng-cáung[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hiŏng Êu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Hiŏng Êu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.

}