Highland Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Highland Gông
—  Gông  —
Highland County, Virginia
Highland Gông gì ôi-dé
Highland Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.highlandcova.org

Highland Gông (Ĭng-ngṳ̄: Highland County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.