Hollywood

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

HollywoodMī-guók California Lŏk-săng-gĭ gì siŏh ciáh dê-huŏng, Mī-guók cêng sâ̤ chók-miàng gì diêng-īng gŭng-sĭ siék diŏh cŭ-uái.