Ciòng-sĭng-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Holocene dêng-hióng lì gì)

Holocene, iâ hô̤ lā̤ ciòng-sĭng-sié, sê hiêng-câi nē̤ng-gă sĕng-uăk gì dê-cék sì-gĭ, téng 11700 nièng cĭ sèng kăi-sṳ̄.