Holocene

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Holocene, iâ hô̤ lā̤ ciòng-sĭng-sié, sê hiêng-câi nē̤ng-gă sĕng-uăk gì dê-cék sì-gĭ, téng 11700 nièng cĭ sèng kăi-sṳ̄.