分類:Dê-cék

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dubai-mw1.jpg

Ciō dèu-mĕ̤k: Dê-cék.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

T

"Dê-cék" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 19 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 19 hiĕk.