Huài-huá

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Huài-huá-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Huài-huá diŏh Hù-nàng gì ôi-dé

Huài-huáDṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.