Huòng-siàng-gē̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Huòng-siàng-gē̤ng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Huòng-siàng-gē̤ngDṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.