Huôi-diēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huôi-diēng (會展), sê huôi-ngiê, diēng-lāng, duâi-hìng uăk-dông dēng cĭk-tā̤-séng gì siŏng-ngiĕk hĕ̤k-ciā hĭ-siŏng-ngiĕk (非商業) uăk-dông gì gāng-chĭng.