Huāng sáe̤ng Dṳ̆ng Ông-dông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huāng sáe̤ng Dṳ̆ng Ông-dông

Huāng sáe̤ng Dṳ̆ng Ông-dông sê téng 2019 nièng 3 nguŏk 31 hô̤ kăi-sṳ̄ Hiŏng-gē̤ng báh-sáng huāng-dó̤i «Dò̤-huâng Dèu-liê Siŭ-dêng Chō̤-áng» gì káung-ngiê ông-dông.