Huōi-chiă

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Huōi-chiă

Huōi-chiă(火車) sê siŏh cṳ̄ng diŏh tiék-lô gà̤-dēng kŭi gì chiă. Gô-dā̤ gì sèng-âu sê tŭng-guó siĕu huōi lì kŭi gì, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „huōi-chiă“.