跳至內容

Huōi-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huōi-chiă

Huōi-chiă (火車) sê siŏh cṳ̄ng diŏh tiék-lô gà̤-dēng kŭi gì chiă. Gô-dā̤ gì sèng-âu sê tŭng-guó siĕu huōi lì kŭi gì, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „huōi-chiă“.