Hudson Gông (New Jersey)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hudson Gông
—  Gông  —
Hudson County, New Jersey
Hudson Gông gì ôi-dé
Hudson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hudson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hudson County) sê Mī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.