Huntingdon Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huntingdon Gông
—  Gông  —
Huntingdon County, Pennsylvania
Huntingdon Gông gì ôi-dé
Huntingdon Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng huntingdoncounty.net

Huntingdon Gông (Ĭng-ngṳ̄: Huntingdon County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.