跳至內容

Ià-sŭ-huôi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ià-sŭ-huôi

Ià-sŭ-huôi (耶穌會, Lá-dĭng-ngṳ̄: Societas Iesu) sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì siŏh ciáh ciō-iéu gì nàng-gái siŭ-dô̤-huôi, 1534 nièng 8 nguŏk 15 hô̤Loyola gì Ignatius, Franciscus Xaverius gâe̤ng Pierre Favre găk Huák-guókBă-là̤ sìng-lĭk, 1540 nièng ké̤ṳk Gáu-huòng Paulus 3-sié ciáng-sék sìng-nêng. Ĭ có̤i cā gì mŭk-dék dó̤i-káung cŭng-gáu gāi-gáik, dâe̤ng-sê Sìng-hŏk gáu-ṳ̆k, iĕu-giù dó̤i gáu-huôi ciŏk-dó̤i dṳ̆ng-sìng.