ISO 639-1

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


ISO 639-1Guók-cié Biĕu-cūng-huá Cū-cék ISO 639 ngṳ̄-ngiòng biĕng-mā biĕu-cūng gì tàu siŏh buô-hông.

Chăng-káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]