Indiana Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Indiana Gông
—  Gông  —
Indiana County, Pennsylvania
Indiana Gông gì ôi-dé
Indiana Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.countyofindiana.org

Indiana Gông (Ĭng-ngṳ̄: Indiana County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.