Isle of Wight Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Isle of Wight Gông
—  Gông  —
Isle of Wight County, Virginia
Isle of Wight Gông gì ôi-dé
Isle of Wight Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.co.isle-of-wight.va.us

Isle of Wight Gông (Ĭng-ngṳ̄: Isle of Wight County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.